Nieodpłatna pomoc prawna - zmiana godzin


      Informujemy o zmianie godzin korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Obecnie z pomocy prawnej można skorzystać w piątek od godz. 8:00 do 13:00. Więcej informacji w linku poniżej:


Nieodpłatna pomoc prawna