Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2018 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych


PDFProtokół 2/2018.pdf (181,40KB)

z posiedzenia komisji powołanej do oceny ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.