Ostatnia sesja Rady Gminy Tułowice


      28 grudnia 2017 r. odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Tułowice, podczas której podsumowano jej działalność w 2017 roku. Jednym z najważniejszych punktów obrad było złożenie podziękowań dla sołtysa Tułowic Andrzeja Reszki oraz Rady Sołeckiej w składzie: Magdalena Duda – Oleksy, Barbara Feresztyn, Halina Gąsior, Urszula Kosińska – Bardon, Norbert Werner; za ich  pracę i trud na rzecz Tułowic. Kadencja Rady Sołeckiej Tułowic wygasła 31.12.2017 r. w związku z nadaniem statusu miasta Tułowicom.

Panu Andrzejowi Reszce oraz przedstawicielom byłej już Rady Sołeckiej dziękujemy za ich wieloletnie zaangażowanie w rozwój Tułowic, ich pomoc w każdej potrzebie oraz wsparcie realizacji najważniejszych inicjatyw inwestycyjnych, kulturalnych i społecznych w naszej Gminie.