Ogłoszenie o konsultacjach z mieszkańcami Gminy Tułowice z dnia 19.12.2017 r.


      Wójt Gminy Tułowice przedkłada do publicznej konsultacji projekt „ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tułowice na lata 2018-2028”.

Projekt jest udostępniony na stronie internetowej  Urzędu Gminy Tułowice www.biptulowice.pl. w zakładce ,,Programy, strategie rozwoju, plany” zaś do wglądu w wersji papierowej znajduje się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach, ul. Porcelanowa 8, 49-130 Tułowice I piętro, pokój kierownik OPS.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tułowice 2018-2028