Zarządzenie nr 274 z dnia 19.12.2017 r.


PDFZarządzenie nr 274 z dnia 19.12.2017 r.pdf

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tułowice na lata 2018-2028


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tułowice