Zmiana nazw ulic w Tułowicach


         Drodzy mieszkańcy Gminy Tułowice przypominamy, iż uległy zmianom nazwy ulic w Tułowicach.

Uchwałą Rady Gminy Tułowice nr XXXVIII/200/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Tułowice, wprowadziła następujące korekty:

ulica XXX Lecia PRL uzyskała nazwę ulica Dębowa,

ulica Manifestu Lipcowego została zmieniona na ulicę Klonową,

natomiast ulica Sawickiej uzyskała nazwę ulicy Przedszkolnej.

Natomiast Uchwała Rady Gminy nr XXXIX/209/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie  zmiany nazwy ulic w miejscowości Tułowice, wprowadziła następującą korektę:

ulicę Generała Świerczewskiego przemianowano na ulicę Porcelanową.

Prosimy wszystkich mieszkańców Gminy o zapoznanie się z nowymi nazwami ulic i do stosowania  wedle potrzeby zarówno prywatnej jak i służbowej.


PDFUchwała nr XXXVIII/200/17 Rady Gminy Tułowice.pdf (154,11KB)


PDFUchwała nr XXXIX/209/17 Rady Gminy Tułowice.pdf (299,10KB)