"Zapalmy światełko dla miasta Tułowice" – konkurs na najpiękniejsze iluminacje świetlne


Konkurs plakat.jpeg      

Wójt Gminy Tułowice ogłasza konkurs na najpiękniejsze iluminacje świetlne pn.: „Zapalmy  światełko dla miasta Tułowice”.

Nagrody konkursowe można zdobyć w trzech kategoriach:

- „Iluminacja świąteczna budynku mieszkalnego jedno bądź wielorodzinnego i/lub ogrodu”, w tej kategorii o nagrody mogą się starać właściciele posesji,

- „Iluminacja świąteczna balkonu”, w tej kategorii mogą startować właściciele mieszkań w  budynkach wielorodzinnych,

- „Iluminacja świąteczna obiektów handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz siedzib instytucji”  - ta kategoria przeznaczona jest dla przedsiębiorstw i instytucji reprezentowanych przez właścicieli, dyrektorów lub inne osoby zarządzające.

Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie na formularzu dostarczonym na adres Urzędu Gminy Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice w terminie do 29 grudnia 2017 roku. Oceny zgłoszonych obiektów dokona w terenie, komisja powołana przez Wójta Gminy Tułowice Pana Andrzeja Wesołowskiego.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród rzeczowych odbędzie się w styczniu 2018 roku.

Celem konkursu jest pobudzenie aktywności i inicjatywy mieszkańców i przedsiębiorców oraz dyrektorów i kierowników instytucji w zakresie kultywowania tradycji świąteczno – noworocznych poprzez wykonanie bożonarodzeniowych iluminacji świetlnych na jak najwyższym poziomie estetycznym.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie „Zapalmy światełko dla miasta Tułowice”. Niech świąteczne światełka zabłysną we wszystkich sołectwach naszej Gminy.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania:


Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania:


PDFRegulamin konkursu na iluminację świąteczną.pdf (367,97KB)


PDFZałącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy.pdf (131,18KB)


PDFZałącznik nr 2 - karta oceny.pdf (366,44KB)


PDFZałącznik nr 3 - protokół posiedzenia komisji konkursowej.pdf (377,69KB)