Klub Dziecięcy w Tułowicach


       Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej powstanie 200 nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych w województwie opolskim, m.in. w Tułowicach. Dotacje unijne na ten cel przyznano w ramach konkursu, który przeprowadziło Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu. W Tułowicach, w  klubie dziecięcym utworzonym przez prywatny podmiot, zostanie zapewniona opieka dla 24 dzieci.