99 rocznica odzyskania niepodległości - 11 listopada 2017 r.


         11 listopada obchodziliśmy 99 rocznicę odzyskania niepodległości. Jak co roku władze, gminy, poczty sztandarowe, przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy naszej Gminy zebrali się na uroczystej mszy świętej celebrowanej przez Księdza Proboszcza Norberta Niestrój. Po mszy wszyscy zebrani przeszli w pochodzie pod pomnik ofiar wojen światowych by tam  wspólnie odśpiewać hymn narodowy, obejrzeć przygotowany przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej program artystyczny, wysłuchać występu zespołu Szumiący Bór a następnie złożyć kwiaty pod pomnikiem. Głos zabrał również Wójt Gminy Andrzej Wesołowski, który dziękował kombatantom oraz tym, którzy zginęli za Ojczyznę za to, że dziś możemy żyć w wolnym i bezpiecznym kraju.