Umowa o dofinansowanie projektu remontu stawów w Goszczowicach i Skarbiszowicach podpisana


DSC_1069.jpeg


Rybactwo i Morze.png Opolszczyzna.jpeg Herb Gminy Tułowice.png Europejski Fundusz Morski i Rybacki.jpeg

9 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, Wójt Gminy Andrzej Wesołowski oraz Skarbnik Gminy Bożena Gąska podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD „Opolszczyzna” poprzez remont stawów w m. Goszczowice i w m. Skarbiszowice.” Projekt ten jest współfinansowany z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020” natomiast kwota dofinansowania wynosi 300 000 zł. W ramach inwestycji wykonane zostanie odmulenie i pogłębienie obu stawów, wyprofilowanie i ubezpieczenie skarp, poprawa stanu urządzeń hydrotechnicznych poprzez budowę nowej budowli upustowej w Skarbiszowicach oraz przebudowę budowli piętrząco – zrzutowej w Goszczowicach. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na wiosnę 2018 roku.