Patryk Kuzdrowski – wirtuoz akordeonu ponownie nagrodzony


     Duma rodziców, Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Gminy  - Patryk Kuzdrowski, niezwykle uzdolniony muzycznie uczeń klasy VII B został ponownie nagrodzony. Stypendium za wysokie wyniki w nauce i dotychczasowe osiągnięcia artystyczne przyznało mu Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. To kolejne stypendium jakie w ostatnich miesiącach otrzymał Patryk, 17 października z rąk zastępcy Prezydenta Opola uzyskał również stypendium artystyczne.

Muzyczny talent Patryka został już wielokrotnie dostrzeżony i nagrodzony podczas konkursów krajowych oraz międzynarodowych, w których otrzymał:

- WYRÓŻNIENIE w kat. II na Międzynarodowym Konkursie w Wilnie „International Accordion Competition Vilnius 2017”

- I NAGRODA w kat. I Laureat na XXIII Mławskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej „OD SOLISTY DO ORKIESTRY”, w Mławie

- WYRÓŻNIENIE na przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej uczniów Szkół Muzycznych I stopnia w Kedzierzynie - Koźlu

- WYRÓŻNIENIE w kat. Ina V Ogólnopolskim Festiwalu Akordeonowym „Harmonia Espressiva” im. prof. Jerzego Jurka w Sochaczewie

- II NAGRODA w kat. I na XIII Prezentacjach Muzyki Akordeonowej „Harmonia Viva” we Wrocławiu

Patryk Kuzdrowski otrzymał również w tym roku stypendium Wójta Gminy Tułowice za bardzo wysokie wyniki w nauce.

 Patrykowi i Jego rodzicom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów na scenie muzycznej.


Patryk (1).jpeg Patryk (5).jpeg