Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Tułowice


Utrzymanie zimowe na drogach w bieżącym sezonie – tak jak w latach ubiegłych – ma na celu zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

Odpowiedzialni za poszczególne trasy są odpowiedni Zarządcy Dróg. Poniżej znajdują się linki dotyczące utrzymania dróg wojewódzkich oraz dróg powiatowych:

W przypadku dróg gminnych działania prowadzone będą interwencyjnie i doraźnie w oparciu siły i środki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach. Informacje o utrudnieniach należy zgłaszać bezpośrednio do ZGKiM w Tułowicach w godzinach pracy na numer 774600114. Po godzinach pracy całodobowo czynny będzie numer alarmowy 774600249.