Przedszkole w Tułowicach realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego


           W Publicznym Przedszkolu w Tułowicach rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”.  Celem projektu jest „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację oferty dodatkowego wsparcia dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli z terenu 15 gmin Aglomeracji Opolskiej”. W ramach realizacji projektu w przedszkolu w Tułowicach odbywać się będą zajęcia terapeutyczne z logopedą, psychologiem oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, przewidziane są również studia podyplomowe dla nauczycieli.


plakat_a3_projekt_2_wer4.jpeg