Zapraszamy przedsiębiorców na szkolenia


        25 października o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki  w Opolu (ul. Krakowska 38, III piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne  dotyczące działania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020. Nabór wniosków planowany jest od 6 do 13 listopada 2017 r.

Spotkanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć pod adresem:

http://rpo.opolskie.pl/?p=25345

27 października o godz. 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu – Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne Ostrówek, ul. Piastowska 14, sala Orła Białego odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców nt. unijnych pożyczek i poręczeń na rozwój działalności  gospodarczej.

Na spotkanie zaprasza Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menedżer Funduszu Funduszy we współpracy z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w województwie opolskim.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć pod adresem:

http://rpo.opolskie.pl/?p=25570