Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr Instytucji Kultury


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Skrócona nazwa instytucji kultury,jeżeli jej używanie przewiduje statut

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu , z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

1

07.04.

1995

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Tułowicach

 

GOKSiR

Tułowice,

ul. Świerczewskie

go 8

Gmina Tułowice

Nie dotyczy

Uchwała nr X/56/95 Rady Gminy w Tułowicach z dn. 6 kwietnia 1995 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu. Powstał z dniem 01.05.1995

Uchwała nr X/56/95 Rady Gminy w Tułowicach z dn. 6 kwietnia 1995 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu. Powstał z dniem 01.05.1995

2

01.03.

1999

Tułowicki Ośrodek Kultury

 

TOK

Tułowice,

ul. Świerczewskie

go 8

Gmina Tułowice

Nie dotyczy

Uchwała nr V/39/99 Rady Gminy w Tułowicach z dn. 25 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury

Uchwała nr V/39/99 Rady Gminy w Tułowicach z dn. 25 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury

3

04.01.2005

Tułowicki Ośrodek Kultury

TOK

Tułowice,

ul. Świerczewskie

go 8

Gmina Tułowice

Nie dotyczy

Uchwała nr 152/04 Rady Gminy  Tułowice z dn. 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Tułowickiego Ośrodka Kultury. w sprawie uchwalenia statutu Tułowickiego Ośrodka Kultury

Uchwała nr 152/04 Rady Gminy  Tułowice z dn. 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Tułowickiego Ośrodka Kultury. w sprawie uchwalenia statutu Tułowickiego Ośrodka Kultury

4

04.02.

2005

Tułowicki Ośrodek Kultury

TOK

Tułowice,

ul. Świerczewskie

go 8

Gmina Tułowice

Nie dotyczy

Uchwała nr XXXIV 161/05 Rady Gminy  Tułowice z dn. 03.02.2005 r. zmieniająca uchwałę nr 152/04 Rady Gminy  Tułowice z dn. 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Tułowickiego Ośrodka Kultury

Uchwała nr XXXIV 161/05 Rady Gminy  Tułowice z dn. 03.02.2005 r. zmieniająca uchwałę nr 152/04 Rady Gminy  Tułowice z dn. 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Tułowickiego Ośrodka Kultury