Otwarcie nowej remizy strażackiej w Tułowicach

          W sobotę 9 września dokonano oficjalnego otwarcia remizy strażackiej w Tułowicach. Wśród zaproszonych gości, którzy wzięli udział w uroczystości, byli między innymi: poseł na Sejm RP Tomasz Kostuś, Wicemarszałek Szymon Ogłaza, Wójt Andrzej Wesołowski, Ksiądz Proboszcz Norbert Niestrój, prezes OSP Tułowice Mirosław Tkacz, naczelnik OSP Tułowice Michał Luty, przedstawiciele powiatowego oddziału ZOSP RP, dowódca i zastępca dowódcy JRG PSP w Niemodlinie, prezes OSP Chrzelice, przedstawiciele straży pożarnej z partnerskiej gminy Bela pod Pradedem, przedstawiciel Nadleśnictwa Tułowice, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi, radni oraz mieszkańcy naszej gminy.

            Podczas pięknej uroczystości Wójt Gminy przekazał klucze do nowej remizy strażackiej prezesowi OSP natomiast Ksiądz Proboszcz poświęcił budynek oraz precjoza, które strażacy otrzymali w prezencie od zaproszonych gości. Wszyscy zabierający głos życzyli naszym strażakom bezpiecznych powrotów z akcji do tak pięknego nowego budynku natomiast zespół Szumiący Bór przygotował krótki program artystyczny, zaś jedna z wykonywanych piosenek zapewne stanie się nieformalnym hymnem OSP Tułowice. W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia zasłużonym strażakom z terenu naszej Gminy. Po uroczystości, wszystkich zebranych, strażacy częstowali ciastem, strażacką grochówką oraz kiełbaskami z grilla.

Naszym strażakom z OSP Tułowice życzymy zadowolenia z użytkowania nowej strażnicy oraz bezpiecznych powrotów z akcji.