Tułowice miastem!


        

Tułowice miastem.jpeg

              

             Drodzy mieszkańcy, sympatycy, zwolennicy i wszyscy, którzy do idei TUŁOWICE MIASTEM nie byli przekonani, z radością i dumą informujemy, iż 26 lipca w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Poz. 1427, ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin. W paragrafie trzecim, punkt piąty, Tułowicom nadano status miasta od 1 stycznia 2018 r.

            Spełniło się marzenie wielu osób, wizjonerów, którzy dla swojej małej ojczyzny pragnęli prestiżu, szerszych horyzontów i większych możliwości. Ciężka praca, jaką okupiony był rozwój Tułowic na przestrzeni wielu lat oraz same starania o nadanie statusu miasta, przyniosła wymierny skutek.

            Z ogromną satysfakcją patrzymy na przeszłość Tułowic, na dokonania naszych mieszkańców na przestrzeni wielu pokoleń, na wszystko to, co wspólnie udało się osiągnąć i z czego jesteśmy dumni. Z nadzieją patrzymy również w przyszłość na marzenia, które możemy spełnić, gdyż są w naszym zasięgu, dzięki ogromnemu sercu do walki i ciężkiej pracy, a tych cech mieszkańcom nigdy nie brakowało. Mamy nadzieję, że z czasem sceptycy sami przekonają się, że TUŁOWICE MIASTEM, to krok w bardzo dobrym kierunku, to krok w lepszą przyszłość.

            Składamy gorące podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, dla tych którzy wzięli udział w konsultacjach, zwłaszcza tych, którzy oddali głos – TUŁOWICE MIASTEM – JESTEM ZA. Dla Księdza Proboszcza za „dobre słowo”, dla sołtysów, radnych, członków komitetu honorowego, pracowników Urzędu Gminy oraz wszystkich tych, którzy wiedzą, pracą i wsparciem przyczynili się do nadania statusu miasta Tułowicom.

Tułowice miastem - tu warto mieszkać, tu warto żyć.jpeg
Herb.png

                                                                                  

                                                                                  Andrzej Wesołowski

                                                                                   Wójt Gminy Tułowice

 


Link na dziennik ustaw:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1427/1

Link bezpośrednio do pliku pdf rozporządzenia: