Tegoroczne edycje Konkursów: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” na etapie wojewódzkim zostały zakończone


      28 czerwca 2017r. o godz. 10,00 w sali im. Lecha Kaczyńskiego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta gala podsumowująca tegoroczne edycje konkursów organizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego : Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który przebiegał pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” który przebiegał pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz województwa, między innymi Wicewojewoda Opolski Pani Violetta Porowska, Posłowie na Sejm RP Pani Katarzyna Czochara i Pan Antoni Duda, Wicemarszałek Pan Antoni Konopka, Opolski Kurator Oświaty Pan Michał Siek, Diecezjalny Duszpasterz Rolników Ksiądz Hubert Janowski, Dyrektor Biura Wojewody Opolskiego Pan Jerzy Naszkiewicz. Ponadto w uroczystości wzięli udział również przedstawiciele instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, między innymi Państwowej Inspekcji Pracy, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izby Rolniczej, Opolski Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, władz samorządowych, lokalnych mediów.

Wszyscy wysłuchali z uwagą gratulacji i życzeń dalszych sukcesów od Pani Wicewojewody Opolskiej Violetty Porowskiej, która  podkreśliła wagę idei konkursów, Pani poseł Katarzyna Czochara, Pan poseł Antoni Duda oraz Kurator Opolski Pan Michał Siek w swoich wypowiedziach byli pełni podziwu dla świadomości dzieci z terenów wiejskich na temat zagrożeń jakie mogą wystąpić w gospodarstwach rolnych, życząc najmłodszym dalszych sukcesów, Pan Wicemarszałek Antoni Konopka przytoczył własną historię z dzieciństwa obrazującą do jakiej tragedii mogło dojść w wyniku nieprzestrzegania podstawowych zasad bhp w rolnictwie. Wyrazy uznania za ogromny wkład w tworzenie bezpiecznych miejsc pracy – gospodarstw rolnych, przekazali także laureatom konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Szczególne gratulacje otrzymali laureaci obu konkursów od Dyrektora OR KRUS w Opolu Pana Lecha Waloszczyka.

Uroczysta Gala stała się tym bardziej ważnym wydarzeniem, gdyż Dyrektor OR KRUS w Opolu wręczył również w tym dniu medale z okazji 25-lecia KRUS Panu Arkadiuszowi Kapuścikowi – Okręgowemu Inspektorowi Pracy oraz Panu Piotrowi Moc – dyrektorowi Radio Opole (nagrodę odebrał w zastępstwie Pan Zbigniew Górniak) – za długoletnią współpracę na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie oraz promowanie właściwych zachowań zapobiegających wypadkowości na terenach wiejskich.

Laureaci Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” który przebiegał pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to :

  w  I grupie wiekowej (klasy 0-3)

I miejsce -       Melanie Bugla  z klasy III SP w Łanach,

II miejsce -     Maria Łuszcz z klasy II PSP nr 3 w Nysie,

III miejsce -    Konrad Bielak z klasy II ZS w Lisięcicach.

 w II grupie wiekowej (klasy 4-6)

I miejsce -       Michał Wielgan z klasy IV SSP w Mechnicy,

II miejsce -     Laura Bulga z klasy IV PSP w Łanach,

III miejsce -    Kinga Cholewa z klasy VI PSP w Łanach.

oraz wyróżnieni :

Jakub Wcisło z klasy III PSP nr 4 w Praszce

Emilia Kownacka z klasy IV ZS w Lisięcicach

W tegorocznej edycji Konkursu Plastycznego wzięły udział 732 prace uczniów z 92 szkół podstawowych z terenów wiejskich woj. opolskiego.

Podczas uroczystej Gali laureatom towarzyszyli rodzice, opiekunowie, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół.

Dostępne dla odwiedzających/uczestników spotkania były prace dzieci biorących udział w Konkursie Plastycznym, które wzbudziły uznanie lub wręcz podziw oglądających.

Fundatorami nagród dla laureatów Konkursu Plastycznego byli :

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Urząd Wojewódzki

- Urząd Marszałkowski

- Kuratorium Oświaty

- Agencję Rynku Rolnego

- Agencję Nieruchomości Rolnych

- Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- Zakłady Azotowe S.A. Kędzierzyn-Koźle

- Kombinat Rolny Kietrz

- Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

- Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów

- Anderwald maszyny rolnicze

Wśród rolników laureatami Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który przebiegał pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zostali :

  • Małgorzata i Ewald Kamrad, Magdalena Kamrad-Semma ze Starych Kotkowice – zdobywcy I miejsca
  • Stanisław Horwat ze Szklar – zdobywca II miejsca
  • Janusz i Lidia Sarniccy z Domaszowic – zdobywcy III miejsca

W tegorocznej edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne wzięło udział 31 gospodarstw z woj. opolskiego, z czego 9 gospodarstw zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego Konkursu. Podczas uroczystości przedstawiona została charakterystyka trzech najbezpieczniejszych gospodarstw województwa opolskiego.

Laureatom Konkursu BGR zostały wręczone nagrody ufundowane przez :

- Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Urząd Wojewódzki

- Urząd Marszałkowski

- Agencję Rynku Rolnego

- Agencję Nieruchomości Rolnych

- Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- Zakłady Azotowe S.A. Kędzierzyn-Koźle

- Izbę Rolniczą

- Fundację Ludzie, Ekologia, Środowisko

- Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

- firmę PPO – producent obuwia roboczego

- Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów

- GACH AGRO

Poczęstunek dla zebranych gości przygotował Opolski Urząd Wojewódzki (napoje, ciastka), Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu (pierogi, bigos, przystawki, ciasto) z produktów ufundowanych przez Opolski Urząd Wojewódzki, Izbę Rolniczą, Spółdzielnię Mleczarską w Oleśnie, Bank Spółdzielczy w Leśnicy.

Zebrani goście mieli możliwość zobaczenia, jak powinny być przestrzegane zasady bhp w gospodarstwach rolnych, na przykładzie krótkich filmów prezentujących trzy najbezpieczniejsze gospodarstwa w woj. opolskim.

Tegoroczna Wojewódzka Gala stała się wydarzeniem bardzo ważnym, promującym wśród dużego grona osób zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, co przekłada się m.in.. na najlepszy wskaźnik wypadkowości w kraju.