I Otwarty Turniej Brydża Sportowego


I Opolski Turniej Brydża Sportowego.jpeg