Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny 2017


        20 kwietnia 2017 r. w naszym przedszkolu odbył się Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny. Dzieci z grup: Muchomorki, Żabki i Motylki rozwiązywały zagadki i odpowiadały na pytania z wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury, w którym zasiadali: leśniczy pan Stanisław Momot, starszy specjalista ds. użytkowania lasu i BHP pan Wiesław Skrzypek, Wójt Gminy Tułowice pan Andrzej Wesołowski oraz dyrektor przedszkola pani Katarzyna Nowak-Lach. Dzieci wspaniale poradziły sobie z zadaniami konkursowymi, prezentując tym samym bogatą wiedzę przyrodniczą. Zwycięski puchar powędrował w ręce drużyny Muchomorków. Drugie miejsce zajęła grupa Żabek, trzecie grupa Motylków. Na zakończenie dzieci złożyły ślubowanie „Przyjaciela przyrody”, w którym zobowiązały się do dbania o przyrodę i działania w jej obronie.