Opolski Portal Edukacji Kulturalnej już uruchomiony


Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z Opolskiego Portalu Edukacji Kulturowej www.edukoopolskie.pl

Portal daje możliwość nie tylko samodzielnego zamieszczania przez Partnerów informacji o przedsięwzięciach, lecz również stanowi łatwą dla odbiorcy wyszukiwarkę wydarzeń, w tym kulturalno – edukacyjnych, realizowanych na Opolszczyźnie.

Zapraszamy do użytkowania portalu oraz rozpowszechniania informacji o nim, jako potencjalnego sposobu bezpłatnej promocji realizowanych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowo – rekreacyjnych itp.