Kochasz dzieci nie pal śmieci


W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy Tułowice apelujemy

Kochasz dzieci nie pal śmieci.jpeg

NIE PAL ŚMIECI

Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci!

Piece domowe nie są przystosowane do spalania śmieci. Spalanie odbywa się w nich przy zbyt niskiej temperaturze, co powoduje wytwarzanie szkodliwych substancji gazowych, które negatywnie wpływają na ludzi i środowisko naturalne. Gdy spalasz śmieci w domowym piecu, zanieczyszczenia uwalniane są do powietrza na bardzo małej wysokości i nie są rozpraszane przez wiatr. Efektem tego jest wzrost koncentracji zanieczyszczeń na bardzo małym terenie wokół nieruchomości w której spalane są śmieci. Opadają na glebę naszych przydomowych ogródków, wnikają w owoce i warzywa, a następnie są przez nas konsumowane wraz ze wszystkimi „dodatkami”. Tracimy zdrowie, a czasem życie. Trujące substancje powodują choroby górnych dróg oddechowych, nosa, zatok, gardła i krtani,
a także choroby trzustki, wątroby i nerek. Długotrwałe narażenie organizmu na dioksyny może objawić się dopiero po wielu latach, najczęściej w postaci chorób nowotworowych. Oszczędności ze spalania śmieci są tylko pozorne a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze, niebawem będzie trzeba wydać na leczenie.

REGULACJE PRAWNE

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych!
W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (D.U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, a kto a.fratermicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny Za spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów grożą sankcje nawet do 5000 zł. To jednak najmniejsza kara, bo cennym zdrowiem zapłacimy za to my wszyscy. W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy Tułowice  apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich.

Każdy z nas może reagować widząc działania innych mogące mieć niekorzystny wpływ na zdrowie naszych bliskich i środowisko.

Prawo jasno określa czego nie wolno spalać w piecach i domowych kotłowniach:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polietylenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.