Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


421_148673597410.jpeg

 

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”

                                                          

       1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, żołnierzy, którzy po zakończeniu II Wojny Światowej nie złożyli broni i nie zakończyli swojej misji. Podjęli walkę z sowietyzacją Polski i podporządkowaniem jej ZSRR, ich antykomunistyczne i niepodległościowe działania doprowadziły do sytuacji, w której komunistyczne władze państwa z ogromną zażartością nie tylko zwalczały oddziały Żołnierzy Wyklętych, ale również starały się zohydzić ich wizerunek wśród mieszkańców naszego kraju. Stąd też przez całe lata pamięć o  Żołnierzach Wyklętych żyła jedynie we wspomnieniach ich najbliższych.

Dopiero 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych by oddać cześć tym, którzy nigdy nie zgodzili się na inne życie jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym społecznie Państwie Polskim.