Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4202.1.2016.IOC.33