Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty do pobrania


DOCXOferta realizacji zadania publicznego z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.docx (40,80KB)


DOCXOferta realizacji zadania publicznego z art. 14 ust. 1A ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - regranting.docx (40,66KB)


DOCOferta uproszczona realizacji zadania publicznego.doc (89,50KB)


DOCXSprawozdanie regranting.docx (37,64KB)


DOCXSprawozdanie z wykonania zadania pub. art. 18 ust. 4 ustawy.docx (34,58KB)


DOCXUmowa o realizację zadania publicznego - regranting.docx (54,04KB)


DOCXUmowa o realizację zadania publicznego z art. 16 ust. 1-6 ustawy.docx (51,54KB)


DOCUproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.doc (80,00KB)