Zarządzenie nr 186 z dnia 26.02.2013 r.


PDFZarządzenie nr 186 z dnia 26.02.2013 r.pdf

w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości