Informacja o zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Tułowice


Utrzymanie zimowe na drogach w bieżącym sezonie – tak jak w latach ubiegłych – ma na celu zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

 Odpowiedzialni za poszczególne trasy są odpowiedni Zarządcy Dróg. Poniżej znajdują się linki dotyczące utrzymania dróg wojewódzkich oraz dróg powiatowych:

  http://zdw.opole.pl/237/4/akcja-zimowa-tel-77-459-18-80-faks-77-458-13-32.html

  http://www.zdpopole.biuletyn.info.pl/224/61/zimowe-utrzymanie-drog.html

 W przypadku dróg gminnych działania prowadzone będą interwencyjnie i doraźnie w oparciu siły
i środki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach. Informacje
o utrudnieniach należy zgłaszać bezpośrednio do ZGKiM w Tułowicach w godzinach pracy na numer 774600114. Po godzinach pracy całodobowo czynny będzie numer alarmowy 774600249.