Obwieszczenie Wójta Gminy Tułowice z dnia 12.12.2016 r.


PDFObwieszczenie RLiOŚ.6220.3.5.2016.AF.pdf

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu postępowania dowodowego