Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23.11.2016 r.