Podpisanie porozumienia w sprawie włączenia jednostki OSP Goszczowice do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego


Bardzo miło nam poinformować, że 26 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tułowicach zostało podpisane trójstronne porozumienie dotyczące włączenia naszej jednostki OSP Goszczowice do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Na dokumencie podpisy złożyli: Komendant Miejski PSP w Opolu – bryg. Paweł Kielar, Wójt Gminy Tułowice – Andrzej Wesołowski oraz Prezes OSP Goszczowice – dh Grzegorz Nawrocki.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi jednostki aspirujące do włączenia do KSRG muszą spełniać szereg wymagań, m.in. posiadać odpowiedni sprzęt, zaplecze socjalno – techniczne, wyszkolonych druhów, a także skuteczne systemy łączności i alarmowania.

 Podpisane porozumienie stanowi podstawę do wydania przez Komendanta Głównego PSP decyzji
o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Dla wielu jest to ukoronowanie ciężkiej pracy zarówno druhów OSP, jak i władz samorządowych, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli.

 Jednostce OSP Goszczowice serdecznie gratulujemy i oczekujemy pozytywnej decyzji Komendanta Głównego PSP.