„ZAKAMARKI”


„ZAKAMARKI” Trasa pieszo-rowerowa
długość: 16 km
oznaczenie: linia zielona pojedyncza

 1. Młyn i młynówka w Tułowicach – dawny młyn wodny został wybudowany najprawdopodobniej w 1762 roku. To piętrowy budynek posadowiony na kamiennych piwnicach, stanowiący zabytek architektoniczny. Tuż przy młynie rośnie rzadko spotykany w Polsce cypryśnik błotny.
 2. Cypryśnik błotny – drzewo, około 160-letnie, które w przeciwieństwie od innych iglaków zrzuca igły na zimę razem z pędami. Cypryśnik wytwarza ponadto tzw. Korzenie oddechowe – korzeń wygina się pod powierzchnią kolankowo i wytwarza guzowate zgrubienia służące do doprowadzenia powietrza do rośliny. Tułowicki okaz w obwodzie pnia ma 378 cm i mierzy 28 metrów wysokości – należy do trzech najstarszych drzew tego gatunku rosnących w Polsce.
 3. Baraki.
 4. Panorama skarbiszowicka.
 5. Szydłów – druga co do wielkości miejscowość w Gminie. Po Szydłowie prowadzą dodatkowe trasy ekologiczne.
 6. Kozia Góra.
 7. Strzelnica w Skarbiszowicach – zaniedbana obecnie strzelnica wykorzystywana przez myśliwych i służby mundurowe, umiejscowiona w naturalnym, sprzyjającym uprawianiu tego sportu, otoczeniu.
 8. Skarbiszowice.
 9. Tułowice Małe – przysiółek Tułowic słynący z huty żelaza zwanej dawniej „Popiół”, w 1822 przemianowanej na „Teresa”. Obecnie istnieje tutaj odlewnia żeliwa – „Ekopol Opolski”.
 10. Staw Hutnik – od 1792 r. końcowy trakt komunikacyjny dla spławianego drewna i torfu opałowego pozyskiwanego z lasów tułowickich. Trasa prowadziła przez rowy spławowe oraz Ścinawę do huty w Popiele. Obecnie powierzchnia stawu wynosi około 20 ha. Hutnik to przed wszystkim miejsce chętnie odwiedzane przez wędkarzy.
 11. Tułowice.

Zakamarki.jpeg


W Borach Niemodlińskich, które zajmują blisko 70 procent powierzchni Gminy Tułowice, stanowiących północno-wschodnią część pradawnej Puszczy Niemodlińskiej, zachowały się fragmenty drzewostanów, jak i też pojedyncze drzewa z przełomu XVIII-XIX wieku. Lasy te administrowane są obecnie przez nadleśnictwa: Tułowice, Opole i Prószków. Mimo tego, że lasy te są już silnie przekształcone przez człowieka, zachowały się jeszcze fragmenty roślinności zbliżonej do naturalnej, liczne starodrzewia i pojedyncze drzewa pomnikowe.
Wyjątkowe połączenia krajobrazów leśnych z licznymi stawami i oczkami wodnymi, to największe atuty Gminy Tułowice. Rozległe tereny rekreacyjne znajdą zapewne uznanie, a prowadząca obok stawu Hutnik trasa zadowoli również amatorów ornitologii. Ci, którym szczęście sprzyja, zobaczą nie tylko popularne głowienki, krzyżówki, czernice, czy łyski, ale i perkozy, czaple, a nawet błotniaka stawowego.