Młodość przychodzi z wiekiem


Młodość przychodzi z wiekiem.jpeg


Chętnych seniorów do udziału w projekcie kierowanym do mieszkańców z terenu Aglomeracji Opolskiej.  Uczestnicy projektu do wyboru mają bogaty wachlarz szkoleń i usług. Projekt pn. „Młodość przychodzi z wiekiem – aktywny senior w Aglomeracji Opolskiej” realizowany jest przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL i Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług społecznych na rzecz seniorów, rozwój systemów wsparcia oraz rozwój usług społecznych w sferze m.in. rekreacji i kultury na terenie Aglomeracji Opolskiej.

Termin realizacji: lipiec – grudzień 2016 r.

Uczestnicy: min. 220 seniorów z terenu Aglomeracji Opolskiej, w wieku 60 +, chętnych do skorzystania ze szkoleń „Asystent Edukacyjny” oraz usług społecznych (m.in. kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo doradczych, rehabilitacyjno – ruchowych).

Do projektu mogą zgłaszać się osoby w wieku 60+ z terenu gmin: Opole, Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Izbicko, Komprachcice, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Strzeleczki, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Walce, Zdzieszowice.

 Działania przewidziane w projekcie:

- cykl szkoleń „Asystent Edukacyjny” (3 grupy x 6 dni);

- usługi społeczne (m.in. kulturalne, edukacyjne, poradniczo – doradcze, rehabilitacyjno – ruchowe):

  • Zajęcia teatralne (15 spotkań);
  • Wyjścia do kina, teatru, filharmonii itp.;
  • Wycieczki/plenery fotograficzne po Opolszczyźnie;
  • Doradztwo (np. z prawnikiem, informatykiem, rehabilitantem, dietetykiem itp.).

Doradztwo z różnych dziedzin (w zależności od zapotrzebowania poszczególnych osób) odbywać się będzie na terenie gmin Aglomeracji Opolskiej. Pula godzin poradniczo – doradczych daje możliwość spotkania się seniora z doradcą i specjalistą w danej dziedzinie (np. prawnikiem, informatykiem itp.).

 Wszystkie proponowane działania są bezpłatne dla uczestników.

Wszystkie zainteresowane osoby, które spełniają warunki uczestnictwa w projekcie zapraszamy do zapoznania się dokumentami aplikacyjnymi.

Aby zgłosić się do projektu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym należy wpisać wymagane dane i odkreślić jaką formą wsparcia są Państwo zainteresowani. Prosimy również o zapoznanie się z zapisami Regulaminu.

 W pierwszej kolejności, prowadzona będzie rekrutacja na szkolenia „Asystent Edukacyjny”, które odbywać się będą we wrześniu 2016 r.  Rekrutacja potrwa do końca sierpnia br.

Formularze można składać w biurach organizatorów: OCDL FRDL (ul. Krakowska 51/III p., Opole) lub Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska (ul. Horoszkiewicza 6, Opole).

Dokumenty do pobrania:

formularz zgłoszeniowy 

Regulamin

Osoby do kontaktu:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL: Joanna Kucharska (), Alicja Szwiec ().

www.opole.frdl.pl, tel.: 77 454 48 29.

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska: Mateusz Huk ()

www.aglomeracja-opolska.pl,tel.: 77 44 61 402.


PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf (502,12KB)


PDFRegulamin uczestnictwa w projekcie.pdf (432,56KB)