Zarządzenie nr 145 Wójta Gminy Tułowice z dnia 18.07.2016 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych Gminy realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej