Ślubowanie p. Michała Luty


           W środę 29 czerwca br na sesji Rady Gminy Tułowice przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego, Pan Michał Luty po odczytaniu roty złożył ślubowanie.

Radny został wybrany w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tułowice, które odbyły się w niedzielę 12 czerwca 2016 r.


IMG_5275.png IMG_5276.png