I Spotkanie Integracyjne Opolskich Górali w Skoroszycach


Na terenie Śląska Opolskiego mieszka wiele osób , które wywodzą się z gór i są świadome swoich góralskich korzeni. Często pielęgnują tradycje góralskie w życiu społeczno – kulturalnym miejscowości, w których osiedlili się na Opolszczyźnie. Dlatego wzorem kręgów kultywujących tradycje śląskie i kresowe warto zintegrować rozproszone środowisko Opolan związanych z Ziemiami Górskimi naszego kraju.

Samorząd Województwa Opolskiego, Samorząd Powiatu Nyskiego oraz Gmina Skoroszyce zapraszają mieszkańców Opolszczyzny wywodzących się z Rodzin o korzeniach górskich, miłośników turystyki górskiej i folkloru Ziem Górskich na I Spotkanie Integracyjne Opolskich Górali, które odbędzie się 16 – 17 lipca w Skoroszycach.