Ogłoszenie Wójta Gminy Tułowice z dnia 25.05.2016 r.


OGŁOSZENIE

 

           Wójt Gminy  Tułowice   zaprasza  przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy  na spotkanie  dotyczące  opracowywanego przez gminę  „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy  Tułowice”.           

Spotkanie  odbędzie się  sali posiedzeń  w budynku  Urzędu  Gminy  Tułowicach ulica Szkolna 1   w dniu  6.06.2016 r.  o godz. 15oo.

W  trakcie spotkania autorzy  Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zaprezentują aktualny stan zaawansowania prac, omówią ankiety jakie zostały złożone do gminy  oraz  zaprezentują  rozwiązania jakie zostały przyjęte w programie.