VI Zjazd Gminny ZOSP RP w Tułowicach


Ochotnicza Straż Pożarna.jpeg

 

W dniu 14 maja 2016 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy  w Tułowicach odbył się VI Zjazd Gminny ZOSP RP w Tułowicach.

Zjazd otworzył Wiceprezes ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh. Jerzy Imbiorski, który przywitał uczestników Zjazdu, w tym zaproszonych gości w osobach: Wójta Gminy Tułowice Pana Andrzeja Wesołowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Tułowice Pana Frederica Coppin i zastępcy dowódcy JRG    w Niemodlinie, członka OSP Szydłów dh Mieczysława Palaka oraz  delegatów                        
i przedstawicieli jednostek OSP.

Na czas obrad wybrano Przewodniczącego Zjazdu dh. Grzegorza Nawrockiego oraz  Prezydium w składzie: Andrzej Wesołowski, Frederic Coppin i Jerzy Imbiorski.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, po powołaniu komisji zjazdowych, dh  Grzegorz Nawrocki – Komendant Gminny OSP przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu  ostatniej kadencji a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego dh Paweł Wajdziak  sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w latach 2011 – 2016.

Obecni na Zjeździe delegaci jednogłośnie przyjęli wniosek o udzielenie absolutorium ustępującym władzom.

W dalszej części Zjazdu wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tułowicach, Komisję Rewizyjną Związku, przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego oraz delegatów na Zjazd Powiatowy.

 

Skład prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

1. Prezes                                            - Andrzej Wesołowski

2. Wiceprezes                                    - Mieczysław Palak

3. Wiceprezes                                    - Jerzy Imbiorski

4. Sekretarz                                       - Elżbieta Nawrocka

5. Skarbnik                                        - Michał Rybicki

6. Komendant Gminny Związku        - Michał Luty

7. Członek                                          - Magdalena Duda – Oleksy

8. Członek                                          - Ireneusz Domski

9. Członek                                          - Zdzisław Cyganowski

 

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP

1. Przewodniczący                            - Andrzej Pochopień

2. Wiceprzewodniczący                    - Bartosz Wachowski

3. Sekretarz                                       - Anna Sokulska

 

Na przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego wybrany został Michał Luty natomiast delegatami na Zjazd Powiatowy Związku zostali Jerzy Imbiorski i Grzegorz Nawrocki.

Na zakończenie Zjazdu nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Andrzej Wesołowski podziękował za zaufanie jakim został obdarzony, członkom Zarządu i wszystkim strażakom podziękował za dotychczasową działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, po czym VI Zjazd Gminny ZOSP RP w Tułowicach został zamknięty.


DSC_0208.jpeg DSC_0209.jpeg DSC_0212.jpeg