Nowy rozkład PKP obowiązujący od 12.VI.2016 r - 3.IX.2016 r.