225 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 3 maja 2016 r.