Program "Działaj lokalnie" 2016 - Partnerstwo Borów Niemodlińskich


Urząd Gminy Tułowice zaprasza i zachęca wszelkie stowarzyszenia, kluby sportowe i grupy nieformalne, które otrzymają opiekę podmiotu posiadającego osobowość prawną (szkoła, biblioteka, dom kultury, klub sportowy) działające na terenie naszej gminy do skorzystania z Programu „Działaj lokalnie” 2016.

1 kwietnia 2016 roku rusza kolejna edycja programu "Działaj lokalnie" w Borach Niemodlińskich. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, a także grup nieformalnych pod warunkiem otrzymania opieki podmiotu posiadającego osobowość prawną, skupionych w 8 gminach Borów Niemodlińskich, tj. Biała, Dąbrowa, Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki i Tułowice.
W bieżącej edycji pula przeznaczona na granty to 55 000 zł. W tym roku uruchomione zostały dwie ścieżki tematyczne. Wnioski składane w ramach tych ścieżek będą miały pierwszeństwo dofinansowania. Na działania w ramach obu ścieżek przeznaczone zostało 40% dofinansowania, czyli 22 000 zł.
Ścieżka "Działaj lokalnie. Naturalnie" na którą przeznaczono 12 000 zł to projekty, które będą zawierały działania na rzecz ochrony środowiska, przyrody, edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Druga ścieżka "Młodzi Działają lokalnie" to zachęcenie do działania osób poniżej 20 roku życia;  To właśnie te osoby miałyby być wnioskodawcami. Dla nich przeznaczonych zostało 10 000 zł.

Program "Działaj Lokalnie" dotuje projekty, działania, które mają na celu zaktywizowanie i współdziałanie społeczności lokalnej wokół celu lub problemu, który pojawił się w ich społeczności oraz potrzeby jaka w danej społeczności zaistniała. Chodzi o to, by zamierzone działania osiągać wspólnymi siłami - mieszkańców, lokalnych instytucji, przedsiębiorców, organizacji, samorządowców. Warto zwrócić uwagę by podejmowane działania w najlepszy sposób wykorzystywały lokalne zasoby. Najważniejszym celem działań jest DOBRO WSPÓLNE, które można osiągnąć na wiele sposobów, czy to przez warsztaty ekologiczne lub artystyczne, kina plenerowe, wyprawy rowerowe lub piesze, wspólną aktywność fizyczną lub działania integrujące młodzież, seniorów, rodziny. To Wnioskodawcy, mieszkańcy Borów Niemodlińskich, wiedzą najlepiej w jaki sposób osiągnąć zamierzony cel.

Nabór w bieżącej edycji trwa od 1 kwietnia 2016 roku do 4 maja 2016 roku, wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku czerwca 2016 roku. Okres realizacji projektów to czerwiec - grudzień 2016 roku, pamiętając, że zamierzone działania muszą trwać minimalnie 3, a maksymalnie 6 miesięcy. Maksymalna wysokość grantu to 6 000 zł. Wnioski można składać tylko i wyłącznie poprzez generator wniosków, dostępny pod adresem www.system.dzialajlokalnie.pl

Generator będzie otwarty od 1 kwietnia 2016 roku - serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

Wszelkie informacje na temat Programu „Działaj lokalnie” 2016 można znaleźć na stronie http://boryniemodlinskie.pl/544/472/zdobadz-grant-dzialaj-lokalnie-2016.html

Tam też znaleźć można link do generatora wniosków oraz załączniki takie jak: regulamin Programu, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej i formularz wniosku.