Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej


     W dniu 18 marca 2016 r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Tułowicach przeprowadził eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Turniej odbył się na terenie Gminnego Zespołu Szkół. Patronat nad nim objął Wójt Gminy Tułowice Pan Andrzej Wesołowski.

Każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz drobny upominek a zwycięzcy dodatkowo nagrody za zajęte miejsca w każdej kategorii wiekowej.

Udział w Turnieju wzięło 22 uczestników, w tym:

- grupa I – uczniowie Szkoły Podstawowej – 6 osób,

- grupa II – uczniowie Publicznego Gimnazjum – 6 osób,

- grupa III – uczniowie Zespołu Szkół – 10 osób.

 

Laureatami OTWP szczebla gminnego zostali:

grupa I:

  1. Mateusz Seredyka
  2. Jakub Kuzdrowski
  3. Marcel Kiss

grupa II:

  1. Kamil Muraszko
  2. Kacper Zygmunt
  3. Patryk Kodzbuch

grupa III:

  1. Karolina Jędrzejów
  2. Agata Bartoń
  3. Dominik Mac

Laureaci pierwszych miejsc wezmą udział w eliminacja powiatowych OTWP.