Rodzina 500+


W związku z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiono zakładkę dotycząca Programu „Rodzina 500+”.

W zakładce zamieszczono podstawowe informacje o świadczeniu wychowawczym, kontakty do jednostek realizujących ustawę, koordynatorów
wojewódzkich oraz gminnych, a także inne informacje dla obywateli o programie.

http://www.500plusopolskie.pl/

Z dniem 1 marca 2016 r. uruchomiono także infolinię (77) 45 24 500, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,
za pośrednictwem której pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego będą udzielali
osobom zainteresowanym, informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.