Spotkanie konsultacyjne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2020


Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące nowotworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2020.
Spotkanie ma charakter otwarty, tzn. będzie mógł w nim uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy Tułowice i Borów.

W trakcie spotkania będziemy dyskutować w jakim kierunku powinny rozwijać się gminy skupione wokół Borów Niemodlińskich, na jakie działania należy przeznaczyć prawie 10 mln zł do roku 2020 oraz jakie są mocne i słabe strony 8 gmin Borów Niemodlińskich.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w spotkaniach, włączenia się w prace nad nową Strategią i zgłaszania swoich uwag i pomysłów. To m.in. od nas, mieszkańców gmin Borów Niemodlińskich zależy na co i jak zostanie przeznaczonych 10 mln zł w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkanie odbędzie się 17 września 2015 roku o godzinie 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach, przy ul. Szkolnej 1.

Do udziału w spotkaniu serdecznie zapraszamy  Stowarzyszenia, osoby działające społecznie, przedsiębiorców, parafie, Koła Gospodyń, OSP, kluby sportowe, wszystkich zainteresowanych tematyką środków UE i rozwojem lokalnym.