Pismo Wojewody Opolskiego IN.III.7160.42.2015.JS z dnia 3.09.2015 r