Zarządzenie nr 14/2015 kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach z dnia 23 lipca 2015 r.