Izba Regionalna w Skarbiszowicach


           Pomysł na otwarcie Izby Regionalnej w budynku świetlicy wiejskiej w Skarbiszowicach, zrodził się pod wpływem poszukiwania cennych wartości związanych z tradycją i obrzędowością mieszkańców wsi i okolicy. W Skarbiszowicach krzyżują się losy przesiedleńców z rejonu kresów wschodnich, ślązaków oraz ludzi napływowych z innych części kraju tworząc tygiel kultur. Fundamentem powstania Izby są darowizny i depozyty przekazane przez mieszkańców Skarbiszowic i okolic.
Izba Regionalna jest także próbą stworzenia lokalnego archiwum społecznego, inicjującego odpowiednie działania ratunkowe, mające przywrócić nam świadectwa obrazujące nie tylko wydarzenia z przeszłości w postaci fotografii, dokumentów urzędowych i rękopisów ale także przypominające o naszej tożsamości.
Izba podlega organizacyjnie pod Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skarbiszowice.
Na remont i przystosowanie pomieszczenia Izby do celów ekspozycyjnych pozyskano środki pozabudżetowe. Dofinansowanie uzyskano z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Kwota dofinansowania wyniosła 39.901,00 zł.
W poszukiwaniach dokumentów, fotografii oraz przedmiotów o wartości historycznej i kulturowej wspierają Izbę okoliczni mieszkańcy. Każda osoba, która ofiaruje coś do zbiorów będzie wpisana do księgi Darczyńców a przedmiot zostanie ujęty w inwentarzu Izby. Większość tych przedmiotów przez długie lata przechodziła z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Ekspozycja, którą zobaczycie Państwo w Izbie jest doskonałą lekcją historii dla każdego - bez względu na wiek. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy jak i zachęcamy do włączania się w przedsięwzięcie zbierania eksponatów.
Pamiętajmy, że dziedzictwo kulturowe wsi, jest świadectwem tego, jak żyły kolejne pokolenia. Naszym wspólnym obowiązkiem jest ochrona tych dóbr po to, by służyły nam i następnym pokoleniom. Spadek po naszych przodkach jest ważny, bo decyduje o naszej tożsamości, naszych korzeniach o swojskości miejsca, z którego się wywodzimy. Jednocześnie przyczynia się do rozwoju naszej okolicy podnosząc jej atrakcyjność turystyczną.