Program pomocy stypedialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych


pismo przewodnie.jpeg

nabór wniosków stypedialnych.jpeg

nabór wniosków stypedialnych2.jpeg