Poprawa bezpieczeństwa drogowego czyli wzbudzana sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy Publicznej Szkole Podstawowej


Zarząd Dróg Wojewódzkich przy współpracy i współudziale finansowym naszej gminy wykonał wzbudzaną sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tułowicach. Wkład finansowy Gminy Tułowice to kwota 60 000 zł.

W skład sygnalizacji wchodzą urządzenia sterujące tj. sterownik sygnalizacji świetlnej, urządzenia wykonawcze tj. konstrukcja bramowa, sygnalizatory podstawowe i dodatkowe oraz sygnalizatory dla grupy pieszej, urządzenia detekcji ruchu drogowego tj. detektory grupy pieszej oraz urządzenia pomocnicze tj. ekrany kontrastowe sygnalizatorów dodatkowych nad jezdnią. Dodatkowym elementem podnoszącym bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych jest nowoczesne oświetlenie ledowe.

Program podstawowy sygnalizacji świetlnej realizowany jest cyklicznie w ciągu całego roku kalendarzowego w godzinach od 6:00-22:00. Poza wyznaczonymi godzinami sygnalizacja świetlna wyświetla sygnał żółty migowy. 

Prosimy kierowców o zwrócenie wzmożonej uwagi na zmianę organizacji ruchu, a rodziców o przekazanie dzieciom sposobu bezpiecznego korzystania z tego typu przejścia dla pieszych.


DSC_0239.jpeg DSC_0246.jpeg DSC_0257.jpeg