TOK Palma Wielkanocna

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE "PALMA WIELKANOCNA"

Do pobrania: PDFRegulamin Palma Wielkanocna 2014.pdf

Palma Wielkanocna”

TUŁOWICE, 11 kwietnia 2014 roku

 1. ORGANIZATOR

TUŁOWICKI OŚRODEK KULTURY

ul. Świerczewskiego 8

49-130 Tułowice

tel/fax (77) 4600672, 4000674

e-mail toktulowice@wp.pl

 

 1. FUNDATORZY NAGRÓD

Projekt z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”objętego PROW na lata 2007-2013 - „Wiwat Wiosna……”

 

 1. CEL IMPREZY

Przypomnienie i promowanie zapomnianych zwyczajów i obrzędów kultywowanych na wsi opolskiej w okresie wielkopostnym, poprzez wykonywanie i udostępnianie mieszkańcom wyrobów tematycznie związanych z okresem wielkopostnym i świętowanym nadejściem wiosny (palma)

 

 1. MIEJSCE I TERMIN dostarczenia i stawiania palm

Kościół Parafialny pod wezwaniem Świętego Rocha w Tułowicach

11 kwietnia 2014 r. (piątek)

O godz. 900 wszyscy uczestnicy konkursu przywożą swoje palmy do kościoła, gdzie zostaną ustawione.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 2. Przygotowanie palmy na rurze metalowej lub listwie drewnianej o minimalnej wysokości 4,5 metra, mile widziane są palmy wyższe

 3. elementy dekoracyjne palmy powinny pokrywać minimum 2,5 metra jej wysokości

 4. przy każdej wysokości palmy należy zarezerwować 2 metrowy (nie ozdobiony) montażowy odcinek, w celu przymocowania palmy w stojaku

 5. uczestnik konkursu we własnym zakresie przygotowuje wizytówkę opisującą wykonawcę palmy

 6. do ozdobienia palmy należy wykorzystać naturalne elementy przyrodnicze (tatarak, słoma, witki wierzbowe i brzozowe, siano), bibułę, suszone trawy i kwiaty, wstążki, itp.,

NIE UŻYWAMY IGLAKÓW, SZTUCZNYCH KWIATÓW I PLASTIKÓW

 1. ADRESACI KONKURSU

 2. Stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej

 3. klasy szkolne,

 4. osoby indywidualne,

 5. rodziny.

 

 1. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

Organizator, przy współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach, będzie odpowiedzialny za mocowanie palm na stojakach w kościele.

 

 1. OCENA

Komisja konkursowa 11.04.br dokona oceny palm.

Organizator w ramach konkursu przewiduje dyplomy i nagrody.

 

Informacja o przyznanych nagrodach zostanie przekazana przez Księdza Proboszcza na mszy w Niedzielę Palmową, tj. 13 kwietnia 2014r., o godz. 1100. W sprawie otrzymania nagród osoby wyróżnione kontaktować się będę z Tułowickim Ośrodkiem Kultury od 14 do 15 kwietnia br.