Szkolenie pn. Bioróżnorodność, jako element rozwoju lokalnej społeczności już za nami


      5 marca, na sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Tułowicach odbyło się szkolenie pn. „Bioróżnorodność, jako element rozwoju lokalnej społeczności”, w którym udział wzięli seniorzy, lokalni ekolodzy oraz liderzy sołectw. Spotkanie miało formę warsztatów, które zakończyła wizytacja w terenie. Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Aglomeracją Opolską w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


DSC_0148.jpeg DSC_0150.jpeg DSC_0153.jpeg DSC_0156.jpeg